Szeroka i gruntowna wiedza
na temat problematyki ryzyka
ubezpieczeniowego, znajomość
różnorodnych potrzeb klientów
oraz umiejętność współpracy
z klientami
skłoniła nas do
wyjścia na rynek z szeroką
ofertą ubezpieczeniową.

Podejmując działania współpracy z Klientem
skupiamy się głównie na tym, by maksymalnie
ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem biznesu,
zabezpieczyć firmę w przypadku potencjalnych
zdarzeń losowych, a w razie zaistnienia sytuacji
ekstremalnych podnieść bezpieczeństwo firmy
oraz zwiększyć jej szanse powrotu
w dobrej kondycji finansowej na rynek gospodarczy.

W ramach naszej działalności oferujemy następujące czynności

 • analiza dotychczas zawartych ubezpieczeń,
 • reprezentowanie Klienta przed Ubezpieczycielem
  w sprawach związanych z ubezpieczeniami,
 • pośredniczenie w procesie przygotowawczym
  do zawarcia umów ubezpieczenia,
 • zebranie ofert ubezpieczeniowych na podstawie
  danych udostępnionych przez Klienta,
 • negocjowanie indywidualnych warunków ubezpieczenia,
 • negocjowanie składki ubezpieczeniowej w imieniu Klientów,
  w celu redukcji wydatków ponoszonych na ubezpieczenia,
 • pomoc w wyborze oferty na podstawie przedstawionej
  przez Brokera pisemnej rekomendacji,
 • składanie do Ubezpieczyciela w imieniu Klienta zapytań,
  wniosków, oświadczeń
  oraz wypowiedzeń ubezpieczenia,
 • bieżąca obsługa i administrowanie umów ubezpieczeniowych,
  nadzór nad zawartymi za pośrednictwem Brokera
  umów ubezpieczeniowych, polegający na:
  • informowaniu Klienta o konieczności wznawiania umów ubezpieczenia,
  • o nadzorze nad zawartymi za pośrednictwem Brokera umowami
   ubezpieczenia poprzez informowanie o terminach ekspiracji umów
   i terminach płatności składek,
 • reprezentowanie Klienta przed Ubezpieczycielem
  w procesie likwidacji ewentualnych szkód objętych ubezpieczeniem
  zawartym za pośrednictwem Brokera,
 • pomoc we wstępnym sformułowaniu roszczeń,
 • zgłaszanie szkód,
 • monitorowanie przebiegu likwidacji szkody, w tym monitoring
  terminowości realizacji wypłat odszkodowań
  przez zakład ubezpieczeń.