Ocena Ryzyka

Jako profesjonalny podmiot zajmujący się ubezpieczeniami,
współpracę z każdym klientem rozpoczynamy od identyfikacji
jego potrzeb ubezpieczeniowych oraz zlokalizowania istotnych
zagrożeń występujących w związku z prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą lub inną formą aktywności,
wymagającą zabezpieczenia w zakresie ubezpieczeń.
Jako broker ubezpieczeniowy kładziemy szczególny nacisk
na profesjonalną i kompleksową identyfikację, analizę i ocenę ryzyka
ubezpieczeniowego w sposób wystarczający do zapewnienia klientowi
możliwie najszerszej i najbardziej szczelnej ochrony ubezpieczeniowej.

Większość spotkań z klientem - negocjacje, wizyty,
rozmowy - zwłaszcza w początkowej fazie współpracy,
mają na celu jak najlepsze rozpoznanie ewentualnych zagrożeń,
z którymi może zetknąć się nasz klient, aby możliwie jak najlepiej
zabezpieczyć go przed ich skutkami z razie zaistnienia szkody.
Posiadając rzetelną wiedzę na temat specyfiki działań klienta
możemy w należyty sposób zabezpieczyć interesy osób oraz
podmiotów podejmujących z nami współpracę, proponując
ubezpieczenia dostosowane do indywidualnej specyfiki Klienta.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.

< powrót