Likwidacja Szkód

W ramach proponowanej przez nasze biura usługi,
jako broker ubezpieczeniowy kładziemy duży
nacisk na bieżący serwis umów ubezpieczenia.
Skupiamy się na bieżącej obsłudze zawartych umów,
w szczególności poprzez zapewnienie szybkiego
i profesjonalnego serwisu likwidacji szkód.

Mając na uwadze, iż moment szkody jest jednym
z najtrudniejszych dla naszego klienta, oferujemy pomoc
w sprawnej likwidacji szkód, a na życzenie klienta,
w razie konieczności, uczestniczymy w oględzinach
po szkodzie, reprezentujemy klienta w procesie
likwidacji szkód, pomagamy w precyzowaniu roszczeń,
monitorujemy przebieg szkody, naciskamy na ich

terminową realizację, ponieważ wiemy jak ważne jest
dla naszych klientów i dla funkcjonowania firmy szybkie
odzyskanie utraconego majątku lub pokrycie straty.
Jednym z priorytetów, jaki postawiliśmy sobie w codziennej
pracy jest zapewnienie poszkodowanym maksymalnego
komfortu i silnego wsparcia na wszystkich etapach
procesu likwidacji. Nasi doświadczeni pracownicy,
oddelegowani wyłącznie do tych zadań, współpracują
z poszkodowanym od chwili zaistnienia zdarzenia
do satysfakcjonującego jego zakończenia
– wypłaty należnej wysokości odszkodowania.

Zapraszamy do współpracy.

< powrót